Piotr, Paweł i El Greco

ms

z przełomu XVI i XVII wieku reprezentował swoisty styl kształtujący się na półwyspie iberyjskim. Grek z pochodzenia, przejawiał szczególną wrażliwość religijną wschodniego chrześcijaństwa. W zetknięciu z silnym katolicyzmem hiszpańskim stworzył dzieła których głębia połączona z realizmem i prostotą symboli przemawia do nas językiem obrazu słowa zamkniętego w ramach.

Obrazy Święci i są dwa, obraz El Greco z 1592 roku obraz El Greco 1600 roku. Dzieli je osiem lat. Co zmieniło się w ciągu tych lat? Obrazy są te same. Widzimy na nich chwilę spotkania apostołów w Antochii znaną z Listu do Galatów św. Pawła.

Spotykają się uczniowie Jezusa, podążający drogą wyznaczoną przez Nauczyciela z pomocą Ducha Świętego. Jednak odbiorcę uderzają różnice. Kontrast postaci. Scena jest zatrzymaniem się dwóch apostołów w drodze, radosne spotkanie, jednak jest to też konfrontacja dwóch charakterów, postaw, dwóch mężczyzn niosących testament Jezusa Chrystusa.

Jest to dwóch apostołów którzy na swych barkach dźwigali który rodził się który budowali. Wiele ich łączyło, nawet data och wspomnienia w Kościele Katolickim jest wspólna. Stanowi pamiątkę ich męczeńskiej śmierci. Wiemy, że nie umarli razem w jednym miejscu jednak tradycja przekazuje, że był to ten sam dzień.

El Grco widzi ich jednak zupełnie innych. Antagonizuje ich. Na obrazie z 1492 roku znajdującym się w Ermitażu Piotr jest wyraźnie smutny, zatroskany. Widzimy go lewej stronie. Ma spadziste ramiona, bladą twarz, siwiejącą brodę. Wydaje się zmęczony i przygnieciony ciężarem swojej misji. Jego postawa to pokora. Nie ma w nim żalu czy pretensji. Jest to akceptacja oraz łagodność.  Ale i zmęczenie, trud.

Paweł znajduje się po prawej stronie okryty w czerwone sukno. Wydaje się być dominujący. Czerwień dominuje i nadaje mu szczególne piętno godnego męczeństwa (został ukrzyżowany głową w dół gdyż nie chciał ponieść śmierci takiej samej jak Chrystus czując się jej niegodnym). Ręka Pawła spoczywa na księdze. Zdecydowany gest podkreśla jego autorytet oparty w Piśmie. Jest to człowiek energiczny, silny, pewny swojego zdania opartego na słowie Bożym.

Jednak jest też dialog… Postacie tak róże a połączone tradycją kościoła i naszą wiarą, dyskutują. Na to wskazuje gest krzyżujących się dłoni. Zapewne dyskutują o doktrynach wiary. Czy Paweł ma rację? Musi mieć on swoje tezy wywodzi z pisma. Czy Piotr est przeciwny? Czy się myli? Nie! Jego postawa to pokora, akceptacja.

Tak to widzi artysta, tak odczytuje krótki werset z Nowego Testamentu. Czy ma racje? Miał na przemyślenia 8 lat. W tym czasie wiele razy wracał do motywu Piotra i Pawła, jednak kolejnym dziełem gdzie wznosi się na szczyt swego geniuszu jest dzieło z roku 1600 znajdujące się w Museu Nacional d’Art de Catalunya. Mamy tu to samo spotkanie ale jakże już inne.
Tym razem postacie nie są tak różne. Płomień konfrontacji osobowości nie jest tak jasny. Zbliżyli się do siebie. Nie ma tu nauczyciela z autorytetem (ziemskiego następcy Jezusa) z uczniem (wykonawcą woli Pana). Tym razem postacie są podobnie odziane. Piotr w pomarańczowo – żółty płaszcz, Paweł w czerwono-zielony. Emocje zgasły. Zostały przeplatające się dłonie, znak dyskusji ale teraz bardziej dialogu niż sporu.

w lewej ręce trzyma inny swój atrybut – miecz – symbol jego męczeństwa. Obaj spoglądają wymownie na widza dając mu do zrozumienia, iż jest jedna a oni są ich filarami. Obie postacie patrzą na widza dając wyraźny sygnał porozumienia i jednomyślności.

zachwycające głębia spostrzeżeń uczą nas pokory. Możemy próbować zgłębić życie i naukę apostołować. Możemy a nawet musimy iść z nimi w misji wyznaczonej nam przez Jezusa Chrystusa. Ale El Greco pokazuje mam, że w drodze nie zawsze ważny jest cel ale sama droga, do poznania i zrozumienia. Do pokory i akceptacji. Do triumfu dzieła które rozpoczęła śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 2021 we wtorek 29 czerwca.

 

Komentarze
Udostępnij
Next Post

Barrio Santa Cruz – urokliwe zakątki miejskie

Hiszpania ma ugruntowana pozycję wśród destynacji turystycznych od lat. Wiele miejsc i zabytków jest tak popularnych, że ich zwiedzenie podczas pobytu w tym pięknym kraju, jest sprawą oczywistą. Turyści przede wszystkim szukają słońca i wakacje w Torrevieja dają pewność, że go nie zabraknie, ponieważ ilość dni słonecznych w tym regionie jest imponująca, sięgając trzystu trzydziestu […]

Odwiedź nas na Facebooku